Služby - Znalec


Zabezpečujeme súdnoznelecký servis a odhady nehnuteľností k spokojnosti a potrebám klienta. Spolupracujeme s viacerými odhadcami, ktorí sú k dispozícii v rámci regiónu. Znalecké posudky vyhotovujú promptne a spoľahlivo. Akceptované sú vo všetkých finančných inštitúciách.